Avlivning

Att fatta beslut om avlivning för ett djur är något av det svåraste man utsätts för som djurägare. Vi finns här för dig och ditt djur när den dagen kommer.

De flesta djurägare väljer att närvara då djuret ska få somna in men för en del kan det upplevas alltför tungt. Vi respekterar självklart ditt beslut

Vanligtvis ges först ett lugnande läkemedel i form av en injektion under huden. Efter att djuret har blivit trött anläggs en permanentkateter i ett blodkärl på ett fram- eller bakben. Genom denna injiceras ett narkosmedel och djuret somnar in lugnt och stilla. Ofta är de så trötta av det lugnande läkemedlet att de inte märker att narkosmedlet injiceras. Kort efter att djuret somnat in upphör andningen och hjärtat slutar att slå.