Medicinska utredningar

Alla sjukdomar och problem syns inte alltid utanpå. Därför kan det ibland krävas en medicinsk utredning för att avgöra vilka problem eller sjukdomar som drabbat ditt husdjur. Vissa av problemen kan vara akuta men det kan även vara sjukdomar av kronisk karaktär där en undersökande utredning krävs för att hitta rätt behandling. En utredning innefattar ofta en hel del provtagning och tester innan vi kan fastställa diagnos och vilken medicinering eller behandling som krävs.

Laboratorieanalyser

Många av de olika typer av prover vi tar i samband med en utredning kan vi analysera direkt på praktiken, en del behöver vi skicka till andra lab.