Ultraljud

För att undersöka inre organ använder vi ofta ultraljud. Det är en undersökning som är smärtfri och helt ofarlig för djuret.

Vi utför dräktighetsultraljud