Vaccination

Se till att ditt djur har rätt vaccinationer för att undvika smittsamma sjukdomar. Vi vaccinerar ditt husdjur mot de vanligaste smittsamma sjukdomarna.

 

Vaccination hund

Hundar bör vaccineras mot valpsjuka, parvo och HCC (smittsam leverinflammation). Första vaccineringen görs före leverans vid 8 v ålder. Den andra grundvaccinationen ges vid 13 v ålder och sedan vid ett års ålder. Därefter revaccineras hunden vart tredje år. Hundar som ofta vistas bland många andra hundar tillexempel i tävlingssammanhang eller hunddagis, bör även vaccineras mot kennelhosta. För kennelhosta behöver årlig vaccination ske för bibehållet skydd.

 

Vaccination katt

Katter bör vaccinerad mot kattpest och kattsnuva. Grundvaccination av katt görs vid två tillfällen, den första som tidigast då katten är 8-9 veckor gammal och nästa ca 3-4 veckor senare. Därefter vaccineras katten årligen mot kattsnuva och vart tredje år mot kattpest. Kattpest är en allvarlig och inte sällan dödlig sjukdom, och även kattsnuva kan ha ett mycket allvarligt förlopp. Både kattpest och kattsnuva är mycket smittsamt, och även innekatter löper risk att smittas indirekt via människor och föremål, och de bör därför också vara vaccinerade.

 

Vaccination kanin

Vi rekommenderar årlig vaccination mot kaninpest (myxomatos) och kaningulsot (RHD). Kaniner som träffar andra kaniner i samband med utställningar eller tävlingar samt kaniner som riskerar knott- eller myggburen smitta är särskilt utsatta och bör vara vaccinerade. Smittspridning sker framförallt under sommarhalvåret varför det är viktigt med ett uppdaterat skydd då. Kaninpest och kaningulsot är två allvarliga virussjukdomar som kan drabba såväl vilda som tama kaniner. Vaccinet kan ges från 5 veckors ålder.